Väderskydd för byggnader.

73026254-qtjxB

No Problems monterar säkra väderskydd för byggnader som är användbara vid murning, takbyte, gipsning, nivåhöjning av hus – egentligen alla jobb där behovet av skydd från väder och vind krävs. Väderskydd uppe på taket eller plast/pressenning runtom byggnaden gör att ni kan arbeta vidare utan att vara beroende av väder och vind.

VÄDERSKYDD FÖR TAK OCH FASAD

Vi erbjuder våra kunder väderskydd i form av takkasetter av plast eller intäckningar med presenning, väv eller plast. Självklart ser vi till att våra väderskydd är rätt dimensionerade för avsedda laster samt för vind- eller annan väderpåverkan.

73026255-8dKXF

FÖRLÄNG BYGGPERIODEN MED VÄDERSKYDD

Våra väderskydd skapar en jämnare arbetsfördelning över året vilket dels skapar bättre förutsättningar att planera och genomföra byggnationer och renoveringar, men också ett jämnare tryck avseende personaltillsättning så man kan förlägga projekt även under lågsäsong.
 
Arbetsklimatet för personal på byggprojekten förbättras avsevärt med ett väderskydd avsett för byggnader. Ett optimalt klimat är rätt temperatur och ljus, skydd mot vind och nederbörd.

21185743-45hQJ