Teknisk isolering och brandtätning

teknisk_isolering

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och kanaler och används idag både inom industrin och i byggnader. Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:

  • minska värme- och kylförluster
  • förhindra kondensbildning
  • begränsa brandspridning
  • skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
  • minska miljöpåverkan

Med vår tekniska isolering minskar ni klimatpåverkan, får lägre kostnader för energianvändning och brandsäkrar ni era fastigheter. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Våra montörer har mångårig erfarenhet och är vana vid komplexa installationer och anläggningar som kräver smidiga och energioptimerade lösningar.

KONTAKT

No Problems Industri AB

Gamlestadsvägen 2, Hus B19 BRIS
415 02 Göteborg

0200 - 43 43 23

info@noproblems.se

© 2017 No problems. Alla rättigheter reserverade.