Styrelse

Vi har under mars månad 2017 förstärkt styrelsen med en extern ordförande i Bertil Fredriksson från Styrelseresurs. Bertil är också initiativtagare till nätverket StyrelsePoolen.se som samlar ett 60-tal styrelseproffs runt om i Sverige. 

Med 25 års erfarenhet av ordföranderollen och styrelsearbete i medelstora bolag såsom AA Bolagen, Bruske Entreprenad och XL Byggpartner med fler ser vi fram emot vad Bertil kan lära oss. 

Ledning

No Problems-gruppen består av tio partnerbolag, ett logistikbolag och ett industribolag. NP Logistics bistår våra partners/delägare med ställningsmaterial
i aluminium och stål. No Problems Industri svarar för utbildning av ställningsbyggare, utveckling och övervakning av vårt gemensamma kvalitetssystem samt bistår övriga bolag med ekonomitjänster, administration och marknadsföringstjänster.

 

ÅRSBERÄTTELSE

ÅRSBERÄTTELSE 2017 i pdf-format: Årsberättelse_2017

 

ÅRSBERÄTTELSE 2016 i pdf-format: Årsberättelse_2016

 

ÅRSBERÄTTELSE 2015 i pdf-format: Årsberättelse_2015

STYRELSE

Bertil Fredriksson
Extern styrelseordförande
070 - 585 94 75
fredrikson@styrelseresurs.se

Jörgen Sillerström
Partner/Ledamot
070 - 183 52 25
jorgen.sillerstrom@noproblems.se

Jimmy Olsson
Partner/Ledamot
076 - 871 43 29
jimmy.olsson@noproblems.se

Kim Hansen
Partner/Ledamot
076 - 817 17 34
kim.hansen@noproblems.se

 

Mario Torin
Partner/Ledamot
070 - 277 14 30
mario.torin@noproblems.se

Peter Albinsson
Partner/Ledamot
070 - 616 51 25
peter.albinsson@noproblems.se

Nicklas Hassel
Partner/Ledamot
073 - 204 03 22
nicklas.hassel@noproblems.se

 
 

TILLSYNSBEFATTNINGAR 
Palmgren, Johan Olof (f. 1974), aukt. revisor/partner PWC AB, Revisionsbyrå