Sponsring

Vi tycker det är viktigt att ge tillbaka och visa vårt stöd till idéella organisationer och föreningsliv, och vi skänker årligen till verksamheter vi bryr oss extra mycket om.

Våra partners i övriga regioner väljer utöver detta att stödja lokala organisationer som de brinner för.

Förfrågningar angående sponsring och stödverksamhet besvaras av marknadsansvarig.

Åsa Bersten
Marknads- och kommunikationsansvarig
073 - 342 50 95
asa.bersten@noproblems.se