Säkerhetsarbete

SAMMANFATTNING:

•  Varje anställd ska följa de skydds- och ordningsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.

•  Arbeta med omtanke och försiktighet för att förhindra olycka eller skada

•  Hos oss får du tillräcklig kunskap om skyddsutrustning och dess användning

•  Skyddshjälmen är obligatorisk och ska alltid bäras

•  Vårda verktyg och personlig skyddsutrustning

•  Ställningsmaterial får aldrig kastas, släppas eller hanteras vårdslös

•  Skadat material ska sorteras bort och inte användas

•  Om det föreligger en risk för nedfallande ställningsmaterial ska arbetsområdet spärras av för att förebygga olyckor.

•  Anmäl omedelbart olycksfall eller tillbud till arbetsledning.