nps_logo_mob

Säkerhetsarbete

SAMMANFATTNING:

  • Varje anställd ska följa de skydds- och ordningsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen.
  • Arbeta med omtanke och försiktighet för att förhindra olycka eller skada.
  • Hos oss får du tillräcklig kunskap om skyddsutrustning och dess användning.
  • Skyddshjälmen är obligatorisk och ska alltid bäras.
  • Vårda verktyg och personlig skyddsutrustning.
  • Ställningsmaterial får aldrig kastas, släppas eller hanteras vårdslös.
  • Skadat material ska sorteras bort och inte användas.
  • Om det föreligger en risk för nedfallande ställningsmaterial ska arbetsområdet spärras av för att förebygga olyckor.
  • Anmäl omedelbart olycksfall eller tillbud till arbetsledning.