nps_logo_mob

2017 > 04

Det är viktigt för ett företag att skapa och uppvisa en tydlig hållbarhets- och CSR-strategi, för att skydda organisationens rykte, följa lagstiftningen och uppfylla kunders och branschens förväntningar.

Med hållbarhets- och CSR-lösningar samlas ekonomiska, sociala och miljörelaterade uppgifter om organisationen och leverantörerna in och valideras.

Idag måste företag ta hänsyn till den miljömässiga, sociala och ekonomiska effekten av egna och direktleverantörs verksamhet och även se till effekten av andra företag inom leverantörskedjan.

Vi ville säkerställa och få ett kvitto på att vi uppfyller både lagstadgade hållbarhetskrav, företagsstandarder och värderingar som andra intressegrupper inom branschen har. Achilles har hjälpt oss att se över att vi följer företagsstandarder och vi har fått ett entydigt bevis och intyg på vårt hållbarhetsengagemang. De stora förändringarna i år var kravet på att implementera en funktion för Whistleblowers, vilket vi nu har.

Vårt industri- och administrationsbolag No Problems Industri AB samt associerade verksamheter är kvalificerat enligt nedan områdeskriterier.

 • Arbetsmetoder
 • Barnarbete
 • Tvångs- eller fångarbete
 • Mutor och korruption
 • Sociala och etiska normer
 • Konfliktmineraler
 • Miljöledningssystem och -resultat
 • Hantering av CO2 - utsläpp
 • Avfallshantering och vattenvård
 • Dokumenterade standarder för hälsa och säkerhet
 • Organisatoriska arrangemang
Etiketter: hållbarhet, csr

PRESSRUM

Följ No Problems Scaffolding

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln