nps_logo_mob

2017 > 01

I helgen har vi haft en gemensam kompetenshöjning av vår personal tillsammans med Leif Pettersson från SUUAB. 

Runt 20 personer samlades i fredags på Quality Hotel Vänersborg där vi delade upp oss i en svensk- och en polskspråkig grupp. Fredagen ägnades åt teori-genomgång och provskrivning. I lördags var det dags för repetition och sedan uppkörning förlagd till materialgården hos No Problems Scaffolding Trestad. 

Vår personal hade lite olika valideringar att göra, så för att höja och säkerställa färdigheterna hade vi förutom truck och travers även hjullastare och teleskoplastare att köra upp med. Teleskoplastaren hade vi förmånen att få låna av vår granne Brunbergs Bygg.

Vi har en del personal från Polen som redan har kunskaper och körbevis i truck och travers. Dessa har nu validerats och kompletterats med det som saknats.

– Att personal från andra regioner fick träffa varandra var mycket uppskattat, säger Håkan Jensen som är logistikansvarig på No Problems Scaffolding.

Leif berättar att sedan starten 2007 har han och hans anställda utbildat drygt 60.000 personer inom olika områden av byggbranschen. SUUAB utbildar för allt inom bygg, anläggning och maskinförare av olika slag.

– Vi tillhandahåller kompletterande kurser inom alla våra utbildningar för att säkerställa och validera kunskaper förvärvade i annat land. Det gör att vi har utbildningsmaterial på många olika språk, säger Leif Pettersson, VD och utbildare på SUUAB.

Vi anpassar kursen genom att först kartlägga kunskaperna hos individen och sedan komplettera för det som saknas, berättar Leif Pettersson.
Vi anpassar och skräddarsyr utbildningar och paket för att passa våra kunder och deras anställda. Det kan till exempel vara att samla personalen till gemensamma utbildningsdagar eller att utbilda enskilda personer som snabbt behöver kompetens för att kunna komma ut på jobben.

– Det är alltid lite svårt att samla personal till ett och samma tillfälle på grund av arbetsbelastningen, men detta ska vi verkligen försöka göra om, säger Håkan Jensen.

2016 har varit ett fantastiskt år för oss på många sätt. Vi har haft en kraftig ingång av projekt både inom fasad men också av flera nya stora industriuppdrag.

Inflödet av jobb har varit fortsatt mycket bra och vi har med råge lyckats nå den tillväxt som vi budgeterat för. Tack vare god framförhållning i investeringarna har kvaliteten i verksamheten bibehållits. Det brakar på för fullt av nybyggnation i Sverige och förväntas fortsätta öka många år framöver.

SNABB TILLVÄXT STÄLLER KRAV PÅ FLEXIBILITET
Redan i början av Q2 2016 nådde vi vår högsta uthyrningsgrad någonsin under våra 11 år i ställningsbranschen. Här ser vi direkt hur vårt organisationsupplägg är till fördel. Vi kan snabbt flytta ställningsmaterial till andra orter för att möta efterfrågan. När preliminära omsättningssiffror för hela gruppen sammanställts beräknar vi kunna landa på ca 320 miljoner för 2016.

FLERA NYA INDUSTRIPROJEKT
No Problems Scaffolding kunde i våras stolt kamma hem upphandlingen av två pappersbruk i Mellansverige. Vi kunde erbjuda rätt pris och skapade stort förtroende i vår kompetens att överta arbete i denna storleksordning.

– De båda kontrakten innebar att vi nu i höstas startade arbetet med de hittills största uppdragen i vår snart 11-åriga utveckling inom ställningsbranschen, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

REKRYTERINGSUTMANINGAR
Hela byggbranschen kämpar med samma problematik - att hitta kompetent personal som vill arbeta med ett roligt och fysiskt arbete i alla väder. Vi strävar efter att ha svenskspråkig personal i största möjliga mån och i andra hand engelskspråkiga medarbetare. Men det är tufft för alla.

– Den stora svårigheten i byggbranschen överlag handlar idag om att hitta rätt personal. Faktum är att utredningar visar att det är svårt att få folk att söka sig till bygglinjer över huvud taget - något som redan ger stor effekt på arbetsmarknaden, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

NYA REKRYTERINGAR 2017
För att ytterligare höja nivån i vårt ISO-arbete men även säkerställa och vara så att säga "on-top" av kvaliteten av arbetet ute hos våra industrikunder kommer vi under våren 2017 anställa en person som ska jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö ute på plats hos våra industrikunder. Vi ser behovet av att få ett samordnat och mer strömlinjeformat arbetsflöde genom hela företaget och våra partner. Detta är ett steg i den riktningen.

För att ta oss vidare i vår framgångsresa har vi påbörjat rekryteringen av en ny VD. Vi ser med spänning fram emot vem denna person kommer att bli. Vi samarbetar med Finnveden Excecutive i denna rekrytering.
Vår ekonomiavdelning har redan förstärkts med ytterligare två personer.

FÖRTYDLIGANDE AV VARUMÄRKET NO PROBLEMS SCAFFOLDING
Under våren 2016 påbörjades ett mer strategiskt marknadsarbete i och med en rekrytering av en funktion som tidigare inte funnits i organisationen - en marknadsansvarig. Detta har inneburit ett grepp om marknadsaktiviteter, varumärkesarbete och vår profil utåt. I och med det igångsatta marknadsarbetet har vi påbörjat arbetet med att ge en klarare bild av hur vår organisation är uppbyggd och vårt erbjudande till våra kunder.

God fortsättning önskar vi på No Problems Scaffolding!

Etiketter: 2016, årsberättelse

PRESSRUM

Följ No Problems Scaffolding

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln