nps_logo_mob

2017

No Problems Scaffolding har rekryterat Anders Olausson som ny VD. Anders kommer närmast från en tjänst på Norisol AB där han de senaste åren arbetat som landschef för den svenska organisationen. Under hösten ersätter han grundaren Jörgen Sillerström, som efter 15 år i bolaget går vidare till egen verksamhet.

No Problems Scaffolding har utvecklats mycket kraftigt under de senaste åren. Gruppen, som omsatte ca 320 msek under 2016, finns representerade i södra och mellersta Sverige. Kundbasen utgörs av små och medelstora bolag inom byggsektorn samt i dagsläget 11 större industriprojekt inom pappers- och energisektorn.

- Bolaget har varit i en konstant tillväxtfas sedan starten och det har varit otroligt inspirerande att jobba med alla våra partnerbolag, säger Jörgen Sillerström. Nu ser jag fram emot att lämna över till en person som tänker nytt och tar sig an de utmaningar vi står inför i en den byggboom vi ser framöver. Att Anders har erfarenhet av ställningsbranschen är ett stort plus.

Berätta om din yrkesbakgrund och dina styrkor
- Jag har säljmentaliteten i blodet. Det har varit en stor fördel för mig att ha lärt mig säljande kommunikation, kundrelationer och entreprenörskap sedan barnsben och de är nu mina mest framträdande styrkor.

- I mitt yrkesliv har jag sedan byggt på med utbildningar inom ledarskap och ekonomi på universitetsnivå, vilket tillsammans med säljkunskap gör mig till en tydlig och prestigelös ledare.

Hur är du som ledare och medarbetare?
- Jag är en väldigt engagerad person och det märks tydligt både privat och i yrkeslivet. Jag är bra på att lyssna och sätta mig in i verksamheter och känner av gruppdynamiken. En utmaning för mig är att inte enbart fokusera på problemlösning utan även att uppmärksamma och stämma av delar som redan fungerar bra, att inte tappa bort de som inte hörs mest, utan att alla ska bli sedda och uppmärksammade.

- Vidare är jag noga med att kvittera och att nå fram. Jag ser alltid bolagets mål som alla anställdas gemensamma mål. Och resan dit gör vi tillsammans, varje dag. Det gemensamma resultatet är det viktiga och där lyser min prestigelöshet tydligt igenom i min kommunikation.

Vad är utmanande med tjänsten som VD hos oss?
- No Problems Scaffolding har tagit stora kliv på marknaden de senaste åren och det syns också utåt med en tydligare profilering mot marknaden. Att det är ett bolag med en ung entreprenörsdriven anda omkring sig märks tydligt på webbsidan och i marknadsmaterialet och ger också effekt på vilka upphandlingar och industriprojekt gruppen ror iland.

- Jag ser fram emot ett inspirerande och roligt arbete på ett tydligt entreprenörsdrivet bolag som No Problems Scaffolding. Jag ser det som en stor och intressant utmaning att jobba med bolagets partners och att driva organisationen framåt mot nya mål. No Problems Scaffolding har alla förutsättningar att fortsätta att utvecklas och den resan vill jag gärna vara en del av, säger Anders Olausson.

Anders Olausson tillträder sin position den 18 september 2017.

Nu har projektet varit i gång i några månader och arbetet fortskrider för oss på No Problems Scaffolding.

Projekt Next Generation och den nya kartongmaskinen KM7 kommer bli en av världens största maskiner inom pappersindustrin. Satsningen beräknas landa på 5,7 miljarder och i början av 2019 ska en ny kartongmaskin stå klar.

Kartongfabriken monteras av Prefab och No Problems Scaffolding förser hela projektet med byggnadsställningar, alternativa utrymningsvägar, tillfälliga arbetsplattformar med mera.

Fakta: 
Pappersbruket i Grums gör sin största investering någonsin. Det är dessutom 2000-talets största investeringen i pappers- eller kartongtillverkning i Europa. Projektet, som går under namnet Next Generation, kommer kunna producera nya produkter som exempelvis vätskekartonger för juice och mjölk. Den nya maskinen ersätter på sikt fyra av de befintliga pappersmaskinerna.

I och med den vunna upphandlingen av ställningsbyggnation söker vi nu flera tjänster med placering i Grums. Bland annat projektledare, och ställningsmontörer men även lärlingar, inom ställningsbyggnation.

Läs mer och sök här 

Pappersbruket i Grums gör sin största investering någonsin. Det är dessutom 2000-talets största investeringen i pappers- eller kartongtillverkning i Europa. Satsningen beräknas landa på 5,7 miljarder och i början av 2019 ska en ny kartongmaskin stå klar.

Projektet, som går under namnet Next Generation, kommer kunna producera nya produkter som exempelvis vätskekartonger för juice och mjölk. Den nya maskinen ersätter på sikt fyra av de befintliga pappersmaskinerna.

No Problems Scaffolding har fått nöjet att leverera ställning till projektet och erbjuder ställningsbyggnation till samtliga leverantörer på plats.

I och med den vunna upphandlingen av ställningsbyggnation söker vi nu flera tjänster med placering i Grums. Bland annat projektledare, och ställningsmontörer men även lärlingar, inom ställningsbyggnation.

Vår partner i Göteborgsregionen har under våren genomfört en del strategisk omorganisation i bolaget och stärker upp teamet med en säljinriktad projektledare i Johan Hedberg som närmast kommer från Layher, en världsledande leverantör av ställningsmaterial och väderskydd.

Johan började sin yrkesbana inom ställningsbyggnation genom sommarjobb som ställningsmontör mellan utbildningar inom ekonomi i Stockholm, Umeå och Luleå. Johan beskriver arbetet som ställningsmontör som ett fritt och roligt arbete som är tungt rent fysiskt men som också ställer utmanande krav på kreativitet och att vara lösningsorienterad.

Efter examen våren 2014 tog han en anställning som ställningsmontör för att hösten 2014 rekryteras som säljare till Layher.
- Jag är verkligen taggad inför jobbet som säljande projektledare inom No Problems Scaffolding som alltid varit en av mina favoritkunder under min tid på Layher, säger Johan Hedberg. Det är en spännande och kreativ organisation där det händer mycket hela tiden.

No Problems Scaffolding har en tydlig entreprenörsanda och har man lätt för att lära och är kreativ visar No Problems Scaffoldings partnermodell att utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är oändliga.

Tanken är att Johan ska fokusera på att utöka No Problems Göteborgs kundstock men också bibehålla och serva befintliga kunder. Med en bakgrund inom ekonomi och som ställningsmontör är han som klippt och skuren för jobbet och en välkommen tillgång för No Problems Scaffolding Göteborg.

- Jag jobbar mycket med att skapa förtroende genom att "hålla vad man lovar". Att alltid hålla kunderna uppdaterade och att återkoppla är min strategi när det kommer till kundvård, avslutar Johan Hedberg.

Etiketter: layher, rekrytering

Det är viktigt för ett företag att skapa och uppvisa en tydlig hållbarhets- och CSR-strategi, för att skydda organisationens rykte, följa lagstiftningen och uppfylla kunders och branschens förväntningar.

Med hållbarhets- och CSR-lösningar samlas ekonomiska, sociala och miljörelaterade uppgifter om organisationen och leverantörerna in och valideras.

Idag måste företag ta hänsyn till den miljömässiga, sociala och ekonomiska effekten av egna och direktleverantörs verksamhet och även se till effekten av andra företag inom leverantörskedjan.

Vi ville säkerställa och få ett kvitto på att vi uppfyller både lagstadgade hållbarhetskrav, företagsstandarder och värderingar som andra intressegrupper inom branschen har. Achilles har hjälpt oss att se över att vi följer företagsstandarder och vi har fått ett entydigt bevis och intyg på vårt hållbarhetsengagemang. De stora förändringarna i år var kravet på att implementera en funktion för Whistleblowers, vilket vi nu har.

Vårt industri- och administrationsbolag No Problems Industri AB samt associerade verksamheter är kvalificerat enligt nedan områdeskriterier.

 • Arbetsmetoder
 • Barnarbete
 • Tvångs- eller fångarbete
 • Mutor och korruption
 • Sociala och etiska normer
 • Konfliktmineraler
 • Miljöledningssystem och -resultat
 • Hantering av CO2 - utsläpp
 • Avfallshantering och vattenvård
 • Dokumenterade standarder för hälsa och säkerhet
 • Organisatoriska arrangemang
Etiketter: hållbarhet, csr

Vi har under mars månad förstärkt styrelsen med en extern ordförande i Bertil Fredriksson från Styrelseresurs. Bertil är också initiativtagare till nätverket StyrelsePoolen.se som samlar ett 60-tal styrelseproffs runt om i Sverige.

Med 25 års erfarenhet av ordföranderollen och styrelsearbete i medelstora bolag såsom AA Bolagen, Bruske Entreprenad och XL Byggpartner med fler ser vi fram emot vad Bertil kan lära oss.

Etiketter: styrlesearbete

I helgen har vi haft en gemensam kompetenshöjning av vår personal tillsammans med Leif Pettersson från SUUAB. 

Runt 20 personer samlades i fredags på Quality Hotel Vänersborg där vi delade upp oss i en svensk- och en polskspråkig grupp. Fredagen ägnades åt teori-genomgång och provskrivning. I lördags var det dags för repetition och sedan uppkörning förlagd till materialgården hos No Problems Scaffolding Trestad. 

Vår personal hade lite olika valideringar att göra, så för att höja och säkerställa färdigheterna hade vi förutom truck och travers även hjullastare och teleskoplastare att köra upp med. Teleskoplastaren hade vi förmånen att få låna av vår granne Brunbergs Bygg.

Vi har en del personal från Polen som redan har kunskaper och körbevis i truck och travers. Dessa har nu validerats och kompletterats med det som saknats.

– Att personal från andra regioner fick träffa varandra var mycket uppskattat, säger Håkan Jensen som är logistikansvarig på No Problems Scaffolding.

Leif berättar att sedan starten 2007 har han och hans anställda utbildat drygt 60.000 personer inom olika områden av byggbranschen. SUUAB utbildar för allt inom bygg, anläggning och maskinförare av olika slag.

– Vi tillhandahåller kompletterande kurser inom alla våra utbildningar för att säkerställa och validera kunskaper förvärvade i annat land. Det gör att vi har utbildningsmaterial på många olika språk, säger Leif Pettersson, VD och utbildare på SUUAB.

Vi anpassar kursen genom att först kartlägga kunskaperna hos individen och sedan komplettera för det som saknas, berättar Leif Pettersson.
Vi anpassar och skräddarsyr utbildningar och paket för att passa våra kunder och deras anställda. Det kan till exempel vara att samla personalen till gemensamma utbildningsdagar eller att utbilda enskilda personer som snabbt behöver kompetens för att kunna komma ut på jobben.

– Det är alltid lite svårt att samla personal till ett och samma tillfälle på grund av arbetsbelastningen, men detta ska vi verkligen försöka göra om, säger Håkan Jensen.

2016 har varit ett fantastiskt år för oss på många sätt. Vi har haft en kraftig ingång av projekt både inom fasad men också av flera nya stora industriuppdrag.

Inflödet av jobb har varit fortsatt mycket bra och vi har med råge lyckats nå den tillväxt som vi budgeterat för. Tack vare god framförhållning i investeringarna har kvaliteten i verksamheten bibehållits. Det brakar på för fullt av nybyggnation i Sverige och förväntas fortsätta öka många år framöver.

SNABB TILLVÄXT STÄLLER KRAV PÅ FLEXIBILITET
Redan i början av Q2 2016 nådde vi vår högsta uthyrningsgrad någonsin under våra 11 år i ställningsbranschen. Här ser vi direkt hur vårt organisationsupplägg är till fördel. Vi kan snabbt flytta ställningsmaterial till andra orter för att möta efterfrågan. När preliminära omsättningssiffror för hela gruppen sammanställts beräknar vi kunna landa på ca 320 miljoner för 2016.

FLERA NYA INDUSTRIPROJEKT
No Problems Scaffolding kunde i våras stolt kamma hem upphandlingen av två pappersbruk i Mellansverige. Vi kunde erbjuda rätt pris och skapade stort förtroende i vår kompetens att överta arbete i denna storleksordning.

– De båda kontrakten innebar att vi nu i höstas startade arbetet med de hittills största uppdragen i vår snart 11-åriga utveckling inom ställningsbranschen, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

REKRYTERINGSUTMANINGAR
Hela byggbranschen kämpar med samma problematik - att hitta kompetent personal som vill arbeta med ett roligt och fysiskt arbete i alla väder. Vi strävar efter att ha svenskspråkig personal i största möjliga mån och i andra hand engelskspråkiga medarbetare. Men det är tufft för alla.

– Den stora svårigheten i byggbranschen överlag handlar idag om att hitta rätt personal. Faktum är att utredningar visar att det är svårt att få folk att söka sig till bygglinjer över huvud taget - något som redan ger stor effekt på arbetsmarknaden, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

NYA REKRYTERINGAR 2017
För att ytterligare höja nivån i vårt ISO-arbete men även säkerställa och vara så att säga "on-top" av kvaliteten av arbetet ute hos våra industrikunder kommer vi under våren 2017 anställa en person som ska jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö ute på plats hos våra industrikunder. Vi ser behovet av att få ett samordnat och mer strömlinjeformat arbetsflöde genom hela företaget och våra partner. Detta är ett steg i den riktningen.

För att ta oss vidare i vår framgångsresa har vi påbörjat rekryteringen av en ny VD. Vi ser med spänning fram emot vem denna person kommer att bli. Vi samarbetar med Finnveden Excecutive i denna rekrytering.
Vår ekonomiavdelning har redan förstärkts med ytterligare två personer.

FÖRTYDLIGANDE AV VARUMÄRKET NO PROBLEMS SCAFFOLDING
Under våren 2016 påbörjades ett mer strategiskt marknadsarbete i och med en rekrytering av en funktion som tidigare inte funnits i organisationen - en marknadsansvarig. Detta har inneburit ett grepp om marknadsaktiviteter, varumärkesarbete och vår profil utåt. I och med det igångsatta marknadsarbetet har vi påbörjat arbetet med att ge en klarare bild av hur vår organisation är uppbyggd och vårt erbjudande till våra kunder.

God fortsättning önskar vi på No Problems Scaffolding!

Etiketter: 2016, årsberättelse

PRESSRUM

Följ No Problems Scaffolding

Arkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln