Hängställning underlättar montering av ytterräcken på Älvsborgsbron

Älvsborgsbron är en cirka 900 meter lång hängbro som sträcker sig från Rödastensmotet till Ivarsbergsmotet på Hisingen. Bron är en primär transportled och en viktig länk för godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen.

Bron invigdes den 8 november 1966 och med över 50 år i bruk krävs det kontinuerliga underhållsåtgärder för att hålla bron öppen och säker. Senast 2016 och 2017 genomförde Trafikverket renovering av balkar och räcken som bytts ut längs med cykel- och gångbanorna i båda riktningar.

Sedan slutet av maj pågår arbetet med byte till den nya typen av ytterräcken på Älvsborgsbron mellan bropelarna/pylonerna. Entreprenaden sträcker sig över 21 veckor, de första 10 veckorna på västra sidan. Därefter skiftas arbetet till östra gång- och cykelbanan med avstängning fram till vecka 42.

Vad för typ av förbättringsarbete är det som ska göras på bron?
– Vi ska på uppdrag av Trafikverket montera ett permanent ytterräcke mellan bropelarna/pylonerna på brons båda sidor och för att kunna göra det behövs en över 400 m lång hängställning längs med och under bron, berättar Kim Högberg, platschef för DAB Group.

Har det varit utmanande att bygga en ställning under bron?
– Ja det är ju en speciell miljö att vistas i med tanke på höjden och även vinden kan bli ganska hård här uppe på bron men det har gått över förväntan bra, berättar Robert Åkesson, platschef, No Problems Scaffolding Göteborg.

Hur har ni löst konstruktionen av ställningen?
– Det var inte helt lätt eftersom vi aldrig tidigare har byggt en konstruktion av den här kalibern, berättar Johan Hedberg, projektledare på No Problems Scaffolding Göteborg. Vi satt ner tillsammans med Layher som är tillverkaren av det ställningsmaterial i stål som vi använt för den här ställningsbyggnationen. De har hjälpt oss att komma fram till bästa, säkraste och effektivaste sättet att genomföra projektet.

Är det säkert för arbetarna att vara på ställningen?
Självklart är det säkert, men man får inte vara höjdrädd! Ställningen sitter fäst enligt konstens alla regler med många kopplingar runt brobalkarna, fortsätter Johan.

Vad tycker ni som totalentreprenör om kvaliteten på ställningsbyggnationen?
– Vi är mycket nöjda med genomförandet. No Problems använder stålplank som känns mycket säkrare att beträda till skillnad från träplank som använts tidigare. De har också satt skumplast runt en del material som annars skulle kommit i direktkontakt med brobalken och det är vi och uppdragsgivaren glada för, avslutar Kim Högberg, DAB Group.

Från vänster: Johan Hedberg, Kim Högberg, Robert Åkesson. Foto: Åsa Bersten