Anders Olausson tillträder som ny VD

No Problems Scaffolding har rekryterat Anders Olausson som ny VD. Anders kommer närmast från en tjänst på Norisol AB där han de senaste åren arbetat som landschef för den svenska organisationen. Under hösten ersätter han grundaren Jörgen Sillerström, som efter 15 år i bolaget går vidare till egen verksamhet.

No Problems Scaffolding har utvecklats mycket kraftigt under de senaste åren. Gruppen, som omsatte ca 320 msek under 2016, finns representerade i södra och mellersta Sverige. Kundbasen utgörs av små och medelstora bolag inom byggsektorn samt i dagsläget 11 större industriprojekt inom pappers- och energisektorn.

– Bolaget har varit i en konstant tillväxtfas sedan starten och det har varit otroligt inspirerande att jobba med alla våra partnerbolag, säger Jörgen Sillerström. Nu ser jag fram emot att lämna över till en person som tänker nytt och tar sig an de utmaningar vi står inför i en den byggboom vi ser framöver. Att Anders har erfarenhet av ställningsbranschen är ett stort plus.

Berätta om din yrkesbakgrund och dina styrkor
– Jag har säljmentaliteten i blodet. Det har varit en stor fördel för mig att ha lärt mig säljande kommunikation, kundrelationer och entreprenörskap sedan barnsben och de är nu mina mest framträdande styrkor.

– I mitt yrkesliv har jag sedan byggt på med utbildningar inom ledarskap och ekonomi på universitetsnivå, vilket tillsammans med säljkunskap gör mig till en tydlig och prestigelös ledare.

Hur är du som ledare och medarbetare?
– Jag är en väldigt engagerad person och det märks tydligt både privat och i yrkeslivet. Jag är bra på att lyssna och sätta mig in i verksamheter och känner av gruppdynamiken. En utmaning för mig är att inte enbart fokusera på problemlösning utan även att uppmärksamma och stämma av delar som redan fungerar bra, att inte tappa bort de som inte hörs mest, utan att alla ska bli sedda och uppmärksammade.

– Vidare är jag noga med att kvittera och att nå fram. Jag ser alltid bolagets mål som alla anställdas gemensamma mål. Och resan dit gör vi tillsammans, varje dag. Det gemensamma resultatet är det viktiga och där lyser min prestigelöshet tydligt igenom i min kommunikation.

Vad är utmanande med tjänsten som VD hos oss?
– No Problems Scaffolding har tagit stora kliv på marknaden de senaste åren och det syns också utåt med en tydligare profilering mot marknaden. Att det är ett bolag med en ung entreprenörsdriven anda omkring sig märks tydligt på webbsidan och i marknadsmaterialet och ger också effekt på vilka upphandlingar och industriprojekt gruppen ror iland.

– Jag ser fram emot ett inspirerande och roligt arbete på ett tydligt entreprenörsdrivet bolag som No Problems Scaffolding. Jag ser det som en stor och intressant utmaning att jobba med bolagets partners och att driva organisationen framåt mot nya mål. No Problems Scaffolding har alla förutsättningar att fortsätta att utvecklas och den resan vill jag gärna vara en del av, säger Anders Olausson.

Anders Olausson tillträder sin position den 18 september 2017.