Anders Olausson om sin första tid som VD för No Problems Scaffolding

Anders Olausson tillträdde som VD för No Problems Scaffolding AB och No Problems Industri AB i mitten av september 2017. Anders har lång erfarenhet av vår bransch då han tidigare varit Sverigechef för Norisol.

Hur ser du på din första tid som VD för No Problems Scaffolding?

− Det har varit fantastiskt att komma in i ett gäng med så mycket positiv energi som månad efter månad slår all time high. Jag kom in snabbt i rollen mycket tack vare att jag direkt ställdes inför flera utmaningar i min roll som VD.

På kort tid inträffade ett par händelser i vår verksamhet som gjorde att jag kunde bidra med min erfarenhet på ett sätt som gav ett verkligt stöd för driftsbolagen i dessa situationer. Det gjorde att jag kom in i gruppen på ett bra sätt från dag ett.

En av situationerna som bolaget ställdes inför var att en ställning som vi byggt på Engelbrektsgatan i Göteborg rasade. Tack och lov kom ingen person till skada. Vår inställning är dock att vi inte orsakade själva raset men vi inväntar nu resultatet av den utredning som startats av polisen.

Vad är unikt med No Problems Scaffolding?
– No Problems Scaffolding är unikt på så sätt att det är en partnerorganisation och jag liknar den vid en inverterad koncern. Det är en otroligt bra formation som ger en tydlig struktur, bra balans och engagemang i gruppen. Det unika med vår partnerorganisation är att vi har verksamhetsledare som driver sina egna bolag, vilket innebär att de ser en tydlig koppling av hårt arbete och förtjänst, säger Anders Olausson.

Alla ledare i driftsbolagen har också erfarenhet från fältet vilket gör att förståelsen för kundens behov är stort. Det gör att vi hela tiden har örat mot rälsen och på så sätt ligger steget före i vårt erbjudande till kunden.

Ökad tillväxt ger större utmaningar
Vi ökar i omsättning med bibehållen lönsamhet varje år. Det är en trend när vi blickar tillbaka. Men med stora  ökningar kommer också utmaningar. Under 2017 tog vi ett beslut att påbörja en resa med att arbeta fram tydligare rutiner.

Tillsammans med Anders Olausson som ny VD och en extern styrelseordförande har vi tagit stora kliv som partnerorganisation. Det har också varit nödvändigt för oss att renodla och förtydliga våra arbetssätt när vi tittar på vår tillväxtkurva och de utmaningar som hela branschen står inför.

Vi har nu påbörjat arbetet med att se över vilka ytterligare administrativa funktioner som behövs i vår organisation för att vi ska säkerställa leveransen i form av kvalitet och säkerhet för kunder och medarbetare.

Expansion med nytt affärsområde
I början av 2018 startade vi upp ett helt nytt affärsområde inom teknisk isolering − No Problems Technical Insulation. Att möta marknadens behov av att upphandla isolerings- tjänster tillsammans med byggnadsställningar har visat sig vara enormt framgångsrikt. Vår första enhet startades i Jönköping med mycket gott resultat. Målsättningen är 8 bolag inom fem år. Tanken är att No Problems Technical Insulation över tid ska spegla partnerstrukturen i No Problems Scaffolding och stå på egna ben; en modell som visat sig vara framgångsrik.

Sveriges modernaste ställningsbolag
Sedan starten 2008 har vi gått i bräschen inom ställningsbyggnation och med ett 10-årsjubileum inom räckhåll vill vi fira våra framgångar och ta ett stort kliv in i finrummet. I början av oktober flyttar vi in i Gamlestadens nya landmärke; Platzers skrapa vid nya Gamlestads Torg.

− Under 2018 kommer vi att finslipa vårt erbjudande till våra kunder och arbeta vidare på att attrahera medarbetare som vill vara med på vår fortsatta resa i Sveriges modernaste ställningsbolag, avslutar Anders Olausson.

Läs vår verksamhetsberättelse för 2017 här >>