nps_logo_mob

Händelserikt 2016 för No Problems Scaffolding

2016 har varit ett fantastiskt år för oss på många sätt. Vi har haft en kraftig ingång av projekt både inom fasad men också av flera nya stora industriuppdrag.

Inflödet av jobb har varit fortsatt mycket bra och vi har med råge lyckats nå den tillväxt som vi budgeterat för. Tack vare god framförhållning i investeringarna har kvaliteten i verksamheten bibehållits. Det brakar på för fullt av nybyggnation i Sverige och förväntas fortsätta öka många år framöver.

SNABB TILLVÄXT STÄLLER KRAV PÅ FLEXIBILITET
Redan i början av Q2 2016 nådde vi vår högsta uthyrningsgrad någonsin under våra 11 år i ställningsbranschen. Här ser vi direkt hur vårt organisationsupplägg är till fördel. Vi kan snabbt flytta ställningsmaterial till andra orter för att möta efterfrågan. När preliminära omsättningssiffror för hela gruppen sammanställts beräknar vi kunna landa på ca 320 miljoner för 2016.

FLERA NYA INDUSTRIPROJEKT
No Problems Scaffolding kunde i våras stolt kamma hem upphandlingen av två pappersbruk i Mellansverige. Vi kunde erbjuda rätt pris och skapade stort förtroende i vår kompetens att överta arbete i denna storleksordning.

– De båda kontrakten innebar att vi nu i höstas startade arbetet med de hittills största uppdragen i vår snart 11-åriga utveckling inom ställningsbranschen, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

REKRYTERINGSUTMANINGAR
Hela byggbranschen kämpar med samma problematik - att hitta kompetent personal som vill arbeta med ett roligt och fysiskt arbete i alla väder. Vi strävar efter att ha svenskspråkig personal i största möjliga mån och i andra hand engelskspråkiga medarbetare. Men det är tufft för alla.

– Den stora svårigheten i byggbranschen överlag handlar idag om att hitta rätt personal. Faktum är att utredningar visar att det är svårt att få folk att söka sig till bygglinjer över huvud taget - något som redan ger stor effekt på arbetsmarknaden, säger Jörgen Sillerström, VD på No Problems Industri, i Göteborg.

NYA REKRYTERINGAR 2017
För att ytterligare höja nivån i vårt ISO-arbete men även säkerställa och vara så att säga "on-top" av kvaliteten av arbetet ute hos våra industrikunder kommer vi under våren 2017 anställa en person som ska jobba med kvalitet, miljö och arbetsmiljö ute på plats hos våra industrikunder. Vi ser behovet av att få ett samordnat och mer strömlinjeformat arbetsflöde genom hela företaget och våra partner. Detta är ett steg i den riktningen.

För att ta oss vidare i vår framgångsresa har vi påbörjat rekryteringen av en ny VD. Vi ser med spänning fram emot vem denna person kommer att bli. Vi samarbetar med Finnveden Excecutive i denna rekrytering.
Vår ekonomiavdelning har redan förstärkts med ytterligare två personer.

FÖRTYDLIGANDE AV VARUMÄRKET NO PROBLEMS SCAFFOLDING
Under våren 2016 påbörjades ett mer strategiskt marknadsarbete i och med en rekrytering av en funktion som tidigare inte funnits i organisationen - en marknadsansvarig. Detta har inneburit ett grepp om marknadsaktiviteter, varumärkesarbete och vår profil utåt. I och med det igångsatta marknadsarbetet har vi påbörjat arbetet med att ge en klarare bild av hur vår organisation är uppbyggd och vårt erbjudande till våra kunder.

God fortsättning önskar vi på No Problems Scaffolding!

Etiketter: 2016 årsberättelse

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln